Traditional Taekwondo Union – TTU

Traditional taekwondo Union – TTU er en nordisk vennskaps-organisasjon. Den har til mål å fremme grunnprinsipper og verdier i taekwondo, som til en viss grad har blitt glemt når Taekwondoen har blitt utviklet til en kampsport.
Dette er selvsagt ikke på bekostning av kamp/konkurransebiten – men som en videreutvikling av treningsmetoder. TTU ble grunnlagt på sommerleiren 1996 på Jevnaker. Konstituerende generalforsamling ble holdt på sommerleiren 1997. Initiativtakeren er Grandmaster Cho Woon Sup som er kjent av mange i Norden. Han var den første Koreanske instruktøren som bosatte seg i Danmark, der han bosatte seg i 1976. Han instruerte klubber i Københavnsområdet (bl.a. Gladsaxe, Ballerup, Rødovre og Herlev) og arbeidet på den Koreanske ambassaden samt Korean Air.

 

Grandmaster Cho flyttet til Norge i 1987. Han reiser ofte til ulike klubber i Norge, Sverige og Danmark for å undervise på helgetreninger.

Meningen med TTU er å trene tradisjonell taekwondo som en motvekt til sportslig total dominans etter at taekwondo ble anerkjent som olympisk gren. Man vil bevare de gamle og verdiene gjennom disiplin og respekt under trening. På lengre sikt utvikles forståelse, oppriktighet og medmenneskelighet m.m., slik at disse verdiene også kan overføres til livet utenfor dojangen.

De bærende elementene i treningen er grunnteknikk brukt gjennom poomse, avtalt kamp, frikamp og selvforsvar. Verdiene og prinsippene er gamle, men for å sikre enhet trenes det kukkiwon grunnteknikk, som bl.a. ble introdusert på instruktørseminaret i Norge og Danmark (1996) av taekwondo Academy fra Korea.

For utøvere og instruktører tilbyr TTU «utover trening» en rad aktiviteter som leirer, kurs, seminarer og årlige treningsreiser til Korea. Mange av seminarene er kombinasjonsseminarer med kamp, grunnteknikk og poomse. Med tiden utvikles det instruktørkurser ved vektlegging av emner som historie, filosofi, etikk, teknikkforståelse, ki og tradisjonell kampkunst m.m. På den årlige Koreareisen kan man velge mellom taekwondo kamptrening og tradisjonell kampkunst som taekyon, son mudo og kyong dang. For tiden finner du TTU klubber i følgende land:

 

Norge Danmark Island Tyskland

TTU er ingen konkurrent til de nasjonale forbundene, men kan være et veldig fint supplement til disse, bla. med sitt tilbud som videreutvikling av høyt graderte, som har vanskelig med å komme videre på egenhånd, eller som ikke har sterk tilknytning til noen grandmaster. Det er mange instruktører og utøvere som ønsker en større og bredere forståelse innen taekwondo. TTU kan tilby og gi instruktørene innsikt til de filosofiske og mentale aspektene i treningen som de etterstreber.

TTU er en demokratisk organisasjon, som kan utvikle seg enda mer med idéer og erfaringer fra medlemmer og instruktører. TTU har som mål å bygge opp en bred gruppe av utdannede instruktører og mestre som kan gi innlevelse og stabilitet i klubbene.

Mulighetene er store for å komme videre både som utøver og som instruktør sammen med TTU, og naturligvis med Grandmaster Cho Woon Sup, samt være en god forgrunnsfigur og inspirator.

 

TTU Arrangementer

Yudanjasamling

Hvert år arranger TTU i samarbeid med medlemsklubber Yudanjasamlinger forskjellige steder. Det arrangeres samlinger i 4 regioner i Norge (nord/midt, sør, øst og vest), Danmark og Island. Hensikten med Yudanjasamlingene er å tilby inspirerende og utviklende treningshelger, fortrinnsvis for TTUs medlemmer, men de er også åpne for andre, om enn mot et lite tillegg i pris. Samtidig ønsker vi å styrke kontakten både mellom klubbene, og mellom klubbene og TTU som organisasjon.

Faglig innhold på Yudanjasamlingene fastsettes vanligvis av Grandmaster Cho i samråd med Kodanjaleder, og man vil søke å få til et variert tilbud. En typisk samling består gjerne av 4 – 5 treningsøkter fordelt fra fredag til søndag. Lørdag kveld er gjerne satt av til en eller annen form for sosial aktivitet.

Danseminar

I forkant av Dangraderinger i regi av TTU, arrangeres det egne Danseminarer. Hensikten med disse er å gi Dankandidater en god gjennomgang av teknikker, kombinasjoner og Poomser, kort sagt pensum, i forkant av graderingen. Dette gir kandidaten en mulighet til å få tilbakemelding på, og justert ting, som bør forbedres før gradering. Teoriprøven avlegges i sammenheng med seminaret.

Et typisk program for et Danserminar kan være 5 treningsøkter som tar for seg henholdsvis

  • Grunnteknikk
  • Poomse
  • Macheo Kyoreugi
  • Frikamp
  • Teorigjennomgang

I tillegg avholdes gjerne teoriprøven og fysisk test.

Dangradering

2 ganger i året arrangerer TTU Dangradering. Dette er gjerne i sammenheng med sommer og vinterleir. 1. – 3. Dan graderinger kan gjøres både på sommer og vinterleir. Gradering til Mastergrader avholdes kun på sommerleir.

En Dangradering kan bl.a. inneholde gjennomgang av poomse, Macheo Kyoreugi, kamp og knusing. Graderingen holdes av grandmaster Cho, og et visst antall mastere.

Sommerleir

Den største aktiviteten i TTU er sommerleiren, som arrangeres hvert år i slutten av juni. TTU og Grandmaster Cho inviterer noen av de beste masterene ikke bare innen taekwondo, men gjerne også fra andre Koranske stilarter til leiren. Vi har opp igjennom årene hatt besøk av mastere fra bl.a. stilartene Sonmudo, Kyongdang, Hapkido, Kunmudo m.m. Med bakgrunn i dette ligger det meste til rette for en leir med både varierte og interessange treninger for alle ferdighetsnivåer.

Sommerleiren samler ofte et stort antall utøvere. Alt i alt med mastere, instruktører, utøvere og ledsagere samler sommerleiren 3-400 personer fra forskjellige land. Kora, Norge, Danmark, Tyskland, Island og Frankrike er land som vanligvis er representert på leiren.

Vinterleir

Blir som regel arrangert i slutten av november/begynnelsen av desember. Dette er mindre arrangement som spenner over en helg. Leiren inneholder gjerne trening for alle nivåer, og noen innslag av andre koreanske kampkunster. Søndag avsluttes gjerne leiren med Kup og Dan graderinger.

Koreatur

Hver sommer de siste årene har Grandmaster Cho på eget initiativ tatt med seg utøvere på en fantastisk reise i Sør Korea. Med Grandmaster Cho som reiseleder og alle de kontakter han har i sitt hjemland, er det et godt utgangspunktet for denne turen. Reisene innebærer gjerne besøk i forskjellige templer, hos mastere, sightseeing og shopping. Reisen har gjerne en varighet på 2-3 uker, men kan tilpasses om nødvendig. Kostnaden for reisen ligger gjerne på 18-19.000,- norske kroner. Tidspunkt for reisen er vanligvis i slutten av juli/begynnelsen av august.

Reisen er absolutt å anbefale for alle med interesse for Korea og landets kultur og kampkunster!