Pommsae – mønster

Poomsae er kjernen i Taekwondo. Hvis man kaller de individuelle grunnteknikker for alfabetet, vil poomsae bli grammatikken i Taekwondo. Poomsae innebærer å øve ulike angreps og forsvarsteknikker mot forestilte motstandere.
For å kunne beherske teknikkene og forstå den dypere meningen med Taekwondo, er poomsae helt essensielt. Når man behersker poomsae vil man være godt rustet til sparring, og den visdommen som poomsaene gir oss vil hjelpe oss i å ta de riktige beslutningene. Ved å trene poomsae møysomt og hardt kan man utvikle en rekke egenskaper:
  • Mønsterøvelsene utvikler kontroll over sin egen pust, smidighet, utholdenhet, styrke, balanse og mental konsentrasjon
  • Poomsae utvikler rytme og presisjon, og skaper derfor myke og effektive bevegelser
  • Poomsae  hjelper til å perfeksjonere individuelle fundamentale grunnteknikker
  • De trener deg opp til å kombinere de ulike grunnteknikkene så de fungerer effektivt sammen i kombinasjoner
  • De hjelper til å veve defensive og offensive teknikker inn i en koordinert helhet
  • De er en hjelp til å utvikle intuisjon og mental åpenhet til en sjette sans
  • De utvikler sikkerhet og hurtighet
  • De simulerer aktiv kamp og gjør det mulig å bekjempe mer enn en motstander fra   hvilken som helst retning
  • De utvikler tålmodighet, positive holdninger og forståelse for den dypere meningen med kampkunsten Taekwondo
Alle poomsar starter med en blokkering av et angrep. Dette skal gjenspeiles i Taekwondo-utøvere ved at de aldri er den som angriper først og ikke utøver blind vold, eller oppsøker steder hvor dette skjer. Det ville være misbruk av kampkunsten Taekwondo.

Taegeuk Yi Jang

Taegeuk Il Jang