Graderingspensum fra hvit til sort belte

Når man har trent Taekwondo over en tid kan man gradere seg til et nytt belte. Det vil si at man går et steg videre. Vi arrangerer to graderinger i året. Vanligvis i slutten av januar og i begynnelsen av juni. Taekwondo har tradisjonelt sett ett hierakisystem som vises tydelig ved form av beltesystemet og dets fargesymbolikk. Som i andre kampkunster starter graderingsystemet symbolsk med lyse farger og stiger mot det mørke. Historiske sett er bakgrunnen for dette at man som nybegynner startet med hvitt belte, men etter år med trening var beltet gradvis farget mørkt av svette, skitt og støv. Først ble det gradvis mørkere, for deretter å gli over i sort farge etter hvert som teknikkene ble perfeksjonerte. I dag har man følgende rekkefølge på beltene: hvitt, gult, grønt, blått, rødt og sort. Barn under 13 år graderes opp med en halv grad hver gang, dvs de får en stripe på beltet mellom hver beltefarge.

Hvem som får gå opp til gradering er en avgjørelse som tas av hovedtrener, i samråd med resten av trenerteamet. Avgjørelsen er basert på:

  • Oppmøte, treningsintensitet og innstilling
  • Teoretisk og praktisk kunnskap
  • Individuell fremgang siden forrige gradering
  • Rettferdighetsnorm

I vår klubb forsøker vi å se an hver utøver i forkant av gradering. Noen ganger blir enkelte utøvere anbefalt å vente til neste gradering, da det antas at de ikke vil kunne oppfylle punktene over. Dette er en indikator på at man antagelig vil stryke på gradering, og rådet bør derfor følges. Dersom man stryker til gradering vil man ikke få refundert graderingsavgiften.

Godkjenning fra lokal master

Du må få godkjenning fra din lokale hovedinstruktør for å kunne gradere. Trener/instruktør må ha 4.dan eller høyere for å ha graderingsrett for cup-gradering, 6.dan eller høyere for dan-gradering.

1. kup

Pensum for de som skal gradere opp til rødt belte med tre sorte…

2. kup

Pensum for de som skal gradere til rødt belte med to sorte striper…

3. kup

Pensum for de som skal gradere til rødt belte med en sort stripe…

4. kup

Pensum for de som skal gradere til rødt belte (4. kup) Poomsae…

5. kup

Pensum for de som skal opp til blått belte med en rød stripe…

6. kup

Pensum for de som skal gradere til blått belte (6. kup) Poomsae…

8.1 kup

Pensum for de som skal opp til hvit belte med gul stripe (barnebelte…

Beltefarger

I Norden har vi en tradisjon for og bruke 9 til 10 kup grader,…

6.1 kup - barnegrad

Pensum for de som skal gradere til grønt belte med blå stripe…

7. kup

Pensum for de som skal gradere til grønt belte 7. kup Poomsae…

7.1 kup

Pensum for de som skal opp til gult belte med grønn stripe (barnebelte…

8. kup

8.1 kup (barnebelte)

Poomsae - mønster på telling Taegeuk il jang Matchuoe Kyorugi…