Rettes mot Tae i Palgwe.

Tae står for glede, og det er i denne tilstanden ens hjerne er klar, fast og rolig – tilstanden hvorfra ekte godhet smiler. Tae er feminin og symbolisert med en innsjø. Tae er ikke stille, men bobler av glede.

Taegeuk Yi Jang er splittet opp i  18 enkelthandlinger, som skal utføres rolig, men kraftfullt.