5. kup

Pensum for de som skal opp til blått belte med en rød stripe  (5. kup)

Read MorePoomsae – mønster 

Taegeuk Sah jang

Matchuoe Kyorugi – avtalt kamp
Hanbeon kyorugi  – TTU nr. 1-6 håndteknik.
Hanbeon kyorugi  –  TTU nr. 1-4 benteknik.
Saebeon kyorugi  -TTU nr. 1-5

Hosinsul – selvforsvar
Palmok Jab Gi TTU nr. 1-6
Mom Jab Gi TTU nr. 1-4

Jayou Kyorugi – frikamp
Kamp mot én motstander – begge bærer beskyttelsesutstyr

Kyokpa – brekking
Ingen

Fysiske krav
– se matrise

 

Benteknikkk  – Balkisul  
Yiochagi To spark (Yio=etterfølgende) Høyre/venstre
Ppodechagi Bøje-stræk spark
Jitziki Stamp/tramp/pulverisere (Jitziki =mose)
Håndteknikk – Sonkisul
Batangsonmomtong an makki Håndrotsblokkering innadgående i midtseksjon
Batangson momtong nullo makki Nedadgående blokkering med håndrod I midtseksjon
Momtonghecho makki Utadgående adskille blokkering I midtseksjon
Pyeonsonkkeutsewo tzireugi Fingerstikk med loddrett håndstilling
Teori
Batangson Håndrot
Tzireugi Stikk/gjennomboring
Deungjumeok Oversiden av knyttet hand
Dwitkumchi Hæl
Guk-gi-eDæ-ha-yå Gyoeng-rye Hilsen til flagg
Mejumeok Ytterside av den knyttede hånd
Mitpalmok Yttersiden av underarm
Mom Kropp
Pyeunsonkkeut Fingerstikk
Sewunjumeok Loddrett håndstilling med knyttet hånd
Sonkkeut Fingertuppene