2. kup

Pensum for de som skal gradere til rødt belte med to sorte striper (2. kup)

Read MorePoomsae – mønster 

Taegeuk chil jang

Matchuoe Kyorugi – avtalt kamp
Hanbeon kyorugi  – TTU nr. 1-8 håndteknik.
Hanbeon kyorugi  – TTU nr. 1-8 benteknik.
Hanbeon kyorugi  – kombinationsteknik. TTU nr. 1 – 6
Saebeon kyorugi  -TTU nr. 1-8

Hosinsul – selvforsvar
Palmok Jab Gi TTU nr. 1-8
Mom Jab Gi TTU nr. 1-4
Jireugi  TTU nr. 1-6

Jayou Kyorugi – frikamp
Kamp mot én motstander, begge bærer beskyttelsesutstyr
Avtalt kamp mot 2 motstandere.

Kyokpa – brekking
1 plate med slag, 1 plate med spark og 1 plate med hoppspark.

Fysiske krav
– se matrise

Benteknikkk  – Balkisul  
Pyojeokchagi Spark mot et punkt på hånden
Mureupchigi Holde/ta tak og sparke med kne
TwioYio-chagi Samme spark 2 ganger – flygende
Twiomomdollyo dwichagi Flygende hestespark
Håndteknikk – Sonkisul
Batangsonotgoreo makki Håndrotsblokkering med støtte
Dujumeokjecho jireugi Dobbelt slag m. knyttet neve med håndflaten  oppover
Kawimakki Sakse blokkering
Otgoreoarea makki Krysshåndsblokkering i lav seksjon
Hansonnal momtong yop makki Enkelt knivhånds blokkering til siden i midtseksjon
Hansonnal area makki Enkelt knivhånds blokkering i lav seksjon
Pyonsonkkeutjecho tzireugi Fingerstikk med håndflaten oppad
Yopjireugi Sideslag
Stilling – Seogi
Beom seogi Tigerstilling
Poom seogi: tongmilgi jumbi-seogi Klarstilling Koryo
Teori
Dankyo Trekke
Otgoreo Kryss / Støtte
Kawi Saks
Kawi-sonkkeut Sakse-fingerstikk
Ollyo Oppadgående
Palkup Albue
Pyonjumeok Katteneve
Sonnaldeung Motsatt side av knivhånd
Poomseogi : Bojumeok jumbi-seogi Dekket neve klarstilling
Kudureo deung-jumeok olgul ap-chigi Omvendt knokeslag i høy seksjon  med støtte