8.1 kup (barnebelte)

Poomsae – mønster på telling
Taegeuk il jang

Matchuoe Kyorugi – avtalt kamp
Saebeon kyorugi -TTU nr. 1-2

Hosinsul – selvforsvar
Ingen

Jayou Kyorugi – frikamp
Kamp mot én motstander – ingen kontakt, vise enkle teknikker og bevegelse

Kyokpa – brekking
Ingen

Fysiske krav
– se matrise

Benteknikk – Balkisul
Apchagi Front spark med tåballen
Bakkatchagi Utadgående viftespark
Anchagi Innadgående viftespark
Ollyochagi Oppadgående spark, ollyo = oppover
Håndteknikkk – Sonkisul
Arae makki Lav blokkering
Momtong anmakki Midtseksjon blokkering innadgående
Olgul makki Høy seksjon blokkering
Momtong jireugi Slag midtseksjonen
Stilling – Seogi
Juchum seogi Ridestilling
Apkubi Lang stilling – fremover
Apseogi Kort stilling – fremover
Gibon Junbi Klarstilling ved grunnteknikkk
Teori
An Innerside / Innadgående
Bakkat Ytterside / Utadgående
Chagi Spark
Charyot Innta hilsestilling – rett – samlede føtter
Dwi-ro-do-ra 180 graders vending
Dojang Taekwondo treningslokale
Dobok Taekwondo drakt
Arae Lav seksjon
Momtong Midtseksjon
Olgul Høy seksjon
Jireugi Slag fra hoften m. knyttet hånd
Junbi Innta klarstilling
Ollyo Oppover / oppadgående
Geuman Stopp og innta startposisjon
Seogi Fotstilling
Tti Belte
Zuu Hvil/slapp av