Norges Kampsport Forbund – NKF

Norges Kampsportforbund (NKF) er et særforbund innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Kampsportforbundet er også tilsluttet følgende internasjonale IOC (International Olympic Commitee) godkjente særforbund;
  • World taekwondo Federation/European taekwondo Union
  • World Karate Federation/European Karate Federation
  • Ju jitsu International Federation/Ju jitsu European Union

Forbundet er en demokratisk organisasjon.

 

Kampaktivitetene i NKF

Kampsportforbundet organiserer orientalske kampaktiviteter som karate, taekwondo og jujutsu samt andre beslektede og esoteriske arter. Det engelske begrepet «Martial Arts» gir en mer dekkende beskrivelse av Kampsportforbundets aktiviteter, men lar seg vanskelig oversette korrekt til et enkelt begrep på norsk. I fagterminologien fra Østen benyttes bl.a. følgende kollektive begreper;

Budo = Japanske kampaktiviteter Mudo = Koreanske kampaktiviteter Wushu = Kinesiske kampaktiviteter

I disse begrepene ligger en dypere mening og filosofi som er et studie i seg selv. Kampsport og kampkunst blir fattige norske substitutter i denne sammenhengen.

Kampaktivitetenes likheter og ulikheter

Det er flere fellesnevnere for de ulike kampaktiviteter i NKF;

  • Har disiplinære sikkerhetsregler og etikette for holdninger og trening
  • Har sofistikerte og høyt utviklede kampteknikker og metoder/systemer
  • Har en dypere filosofi og er ofte beslektet med alternativ medisin
  • Har historiske røtter og er opprinnelig ment for stridsbruk og selvforsvar, med og uten våpen

Forøvrig er alle kampaktivitetene «modernisert» og tilpasset dagens samfunn med trening for barn, ungdom og voksne. Kampaktivitene spenner over et vidt spekter og har flere dimensjoner som f.eks. mosjon, helse/velvære, selvforsvar, konkurranse, toppidrett, kunst, og kultur. Internasjonalt standardiserte kampregler for karate, taekwondo og jujutsu ivaretar konkurranseaspektet på et høyt nivå. Etiketten og den positive disiplinen stimulerer læring og utvikling.

Ulikhetene består i teknikkvalg og utførelse/stil (bl.a. slag, spark, grep og kast), kombinasjoner og vektlegging av disse (hovedvekt på «bryting» eller «boksing») samt den bakenforliggende filosofi og prinsipper (sirkulære/linjære bevegelser, indre/ytre kraft o.a.). Hver kampaktivitet har sin egenart og tilsammen utgjør disse et mangfoldig og spennende tilbud.

Hvorfor trene kampsport?

Kampsporttrening kan gi økt velvære og trygghet. Gjennom treningen utvikles generelt bedre konsentrasjon, koordinasjon og bevegelighet samtidig som selvbeherskelse og selvinnsikt stimuleres. Andre områder som styrke, utholdenhet, mykhet, m.m. utvikles også. Teknikkene kan ha selvforsvarsverdi og treningen kan bidra til større forståelse og respekt for kroppens anatomi, styrke og sårbarhet. God kampsporttrening er tuftet på et allmengyldig etisk verdigrunnlag og kan være både oppdragende og disiplinerende. Kampsport er virkelig trening med mening.

Kampsport for barn?

De fleste kampsportklubber har tilrettelagt trening med egne pensum for barn. Hvis det er to ting man virkelig bør lære seg i oppveksten er det 1) å svømme og 2) å forsvare seg selv. Kampsporttrening er ikke mer farlig for barn enn andre idretter. Kanskje snarere tvert imot. Lekeslåssing er et sentralt element i barns oppvekst med utprøving og testing i kontrollerte former. Mestring gir trygghet, spesielt ved kampsporttrening.

Kampsport for de fleste!

Flere tusen Nordmenn i alle aldre har latt seg begeistre av japanske kamprop, koreanske sparketeknikker og kinesisk filosofi samt andre kampaktiviteter. Mangfoldet er stort og spennende.

Ønsker du å trene kampsport er det verdt å oppsøke klubber, f.eks. i ditt nærområde, og vurdere disse opp mot hverandre. Snakk med klubbledelse og instruktører og finn ut mer om egenart, treningstilbud o.a. slik at du finner den kampaktiviteten som passer best for deg.