Regelverk for konkurranse i Taekwondo (WT)

Taekwondo Mønsterreglement 02.01.2019 
Her finner du bl.a. matrise over hvilke poomsaer du skal gå i forhold til din grad.

Taekwondo Kampreglement 02.01.2019

Taekwondo Konkurransereglement 01.01.2019
Generelt reglement med føringer for påmelding, innveiing, draktbestemmelser, klubbens ansvar m.m.