Hvorfor studere kampkunst?

Det viktigste å vite om kampkunst er at det er sunne og fredfulle aktiviteter. Etter hvert om du lærer om deres historie, vil du se at sanne kampkunstutøvere ikke ønsker å skade noen eller gir plass for voldelige aktiviteter i deres liv. De jobber for å unngå konflikter, og trener hardt for å kunne vise deres styrke og kontroll gjennom å unngå voldelige konflikter. Å kunne slå og sparke gjør deg ikke til noen kampkunstutøver. Da bare later du som. For å bli en sann kampkunstutøver må du være åpen for endringer i måten du tenker og oppfører deg på. Hva som foregår i ditt sinn er like viktig som det som skjer med din egen kropp gjennom årene med trening. Hvordan du tenker og ærligheten i ditt ansikt, er viktigere enn hvor fort du lærer å slå hardt og sparke høyt. Erfarne utøvere vet dette.