Henvender seg til Keon i Palgwe.
Keon representerer himmel og lys.

Himmelen gir oss regn, solen gir oss lys og får ting til å gro. Keon er derfor begynnelsen til alt på jorden og skapelsens kjerne. Keon- Gwe er den kraftfulle og mannlige Gwe (far). Keon markerer den uendelige konsentrasjon av Yang- energi.

Taegeuk Il Jang har 18 enkelthandlinger (tellinger).