Eleved

  1. Å være lojal mot min nasjon og mine foreldre
  2. Å være lydig mot min instruktør
  3. Å overholde klubbens vedtekter
  4. Å respektere mine seniormedlemmer og trene tålmodighet og høflighet ovenfor mine juniormedlemmer
  5. Å være rettferdig og vise god oppførsel

Forklaring/kommentar:
Taekwondos eleved er ikke ny. Den har blitt tilpasset ut i fra den originale ”Five Codes of Human Conduct”, skrevet av Wongkang, en lærd Buddhist, for hundrevis av år siden. Opprinnelig var den unge adel som ble plukket ut til trene Taekwondo utdannet i mange disipliner, men adferdskodeksen, slik den er i dag, er fulgt opp for å være en veileder i den moralske utvikling av elevens liv.

Prinsippet ”Do” i Taekwondo er en helhetlig og omfattende filosofi for ens liv, både i handling og i innstilling. Det er kun gjennom denne prosessen vi kan forene både handling og innstilling, som leder oss nærmere den absolutte godhet. Dette er en vei for livet, og uavhengig av vår beltegrad, er vi alle studenter av Taekwondo. Hvert steg leder oss nærmere Kun-Ja, dydens modell.

Betydningen av lojalitet til vår nasjon kan forstås både historisk så vel som i nåtid. For flere århundrer siden var Korea gjentatte ganger under angrep fra Japanske pirater, og fra denne undertrykkelsen blomstret Taekwondo. I Norge er vi heldige som har friheten og mulighetene man bare kan drømme om i mange andre land. Vi må allikevel ikke bli likeglade og la vår komfortable situasjon gjøre oss apatiske, men sørge for å bevare nasjonens form.

Lojalitet til våre foreldre er av største betydning, for uten dem ville vi ikke eksistert. De har elsket og oppfostret oss uten å nøle. Vi kan lære fra deres visdom og livserfaring. Når vi er unge glemmer vi at våre foreldre har gått gjennom mange av de samme prøvelsene som vi har erfart; årene er forskjellige men følelsene er de samme. Når vi forelsker oss, føler vi slik en intens lidenskap at vi er sikre på at vi må være de eneste som noen gang har hatt denne følelsen. Allikevel, når vi tar oss tid til å se på våre foreldre som individer, kan vi forstå at deres følelser er like reelle og intense som de vi har opplevd. Opplevelser som tillater dem å snakke med visdom. La oss derfor lytte, og ikke glemme at de var der for oss fra begynnelsen og at det kanskje kommer en tid da vi må være der for dem.

Lydighet til vår instruktør er viktig, da forholdet mellom instruktør og elev er likt forholdet mellom foreldre og barn. Vi må tenk på vår Master som den med absolutt posisjon, og grunnlaget for dette forholdet er respekt. Uten respekt kan vi ikke ha tillit, uten tillit vil ikke vår instruktør kunne påvirke vår utvikling. Hvordan kan vi utvikle vår indre person uten å ha en positiv rollemodell? Vi må stole på vår lærers dømmekraft, og det er først da vi vil ta fatt på ervervelse av visdom og kunnskap. En instruktør hjelper sine elever med å overkomme sine svakheter og engstelser, lærer ham/henne å møte dem, og hvis ikke endre dem, så lære å akseptere det som ikke kan endres.

Vår skole/klubb er som en familie, og den har forskjellige dynamikk. Å overholde klubbens vedtekter er viktig da man uten disse ville oppleve kaos. Regler og vedtekter gjelder alle i klubben, uansett grad. Dette spenner fra praktiske Dojang-regler til føringer for oppførsel og bekledning. Reglene for fremmøte og innsats har mye å gjøre med forpliktelse og respekt for klubbens Master. Dersom vi ikke bruker tiden vår best mulig saboterer vi vår egen fysiske og moralske utvikling.

Respekt for seniormedlemmer og trening av tålmodighet og høflighet ovenfor juniormedlemmer understreker viktigheten av gjensidig respekt i alt vi gjør. Høybelter har jobbet hardt for å erverve sin beltegrad. De må respekteres for dette, da de har gått gjennom prosessen av en selverkjennelse som satte dem i stand til å få til sitt beste. På samme måte må vi som er høybelter ikke glemme at vi en gang var lavbelter, og derfor ha tålmodighet ovenfor disse. Dette bør du også forsøke å videreføre til andre deler av ditt liv.

Å være rettferdig og vise god oppførsel er ekstremt viktig både i Dojang og i verden utenfor. Vi må forsøke å leve etter de idealer som er lært – visdom, medmenneskelighet og mot. Vi bør ikke ta snarveier i livet dersom det involverer kompromiss av våre verdier.