Oppføringer av masterare

Norges Kampsport Forbund – NKF

Norges Kampsportforbund (NKF) er et særforbund innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Kampsportforbundet er også tilsluttet følgende internasjonale IOC (International Olympic Commitee) godkjente særforbund;