Lær pensum

Les og lær pensum til WTF Taekwondo opp til og med sort belte.
Basert på Traditional Taekwondo Union sitt omfattende og gjennomarbeidet graderingspensum.

Bilder og video

Vi lærer best gjennom å ta i bruk flere sanser. Du vil finne bilder og videoer av teknikker og poomser, samt lydsnutter med uttale som hjelper deg til å lære pensum opp til din beltegrad.

Test deg selv

Vi jobber med å få på plass en  quiz, som du kan benytte til å teste dine egne kunnskaper. Dette kan også benyttes av instruktører i å gi hjemmelekser til elevene, eller ved prøvegradering på veien mot en ny beltegrad.

Dojang.no

– kunnskapsbase, inspirasjonskilde og treffpunkt for taekwondoutøvere

Taekwondo (skrives også tae-kwon-do og taekwon-do) er en koreansk kampkunst men lange tradisjoner. I Norge er det alikevel en relativt ung sport som på kort tid har fått mange tilhengere. Det har vært, og er fortsatt slik at den dype kunnskapen om den teoretiske, filosofiske og historiske delen av taekwondo er det kun noen få som besitter fullt ut.

Men verden endres og med tilgang til store mengder informasjon er det også en hel del flere mennesker som kan mye om denne sporten. Det er ikke lenger slik at all kunnskap foregår muntlig mellom lærer og elev. Dette nettstedet driftes av en redaksjon bestående av utøvere med forskjellige kompetanse og erfaring. Likt for alle er ønsket om å dele sin kunnskap med andre og gjennom dette også utvide sin egen horisont.

Vi håper du ved hjelp av denne nettsiden vil bedre din kunnskap om taekwondo. Her skal du på sikt finne et utvidet pensum, historie, filosofi, bilder, video og artikler om trening og treningslære.

Note

Siden er fortsatt under utvikling. Vi har mengder med stoff som må gås gjennom før det publiseres utover våren.

Poomsae – Mønster

Poomsae er selve byggesteinen i taekwondo. Disse mønstrene har utviklet seg over mange år og de tjener mange praktiske hensikter i den daglige treningen.

Les mer om poomsae her…

Kyorugi – Kamp

Fri sparring er en av de mest stimulerende og produktive øvelsene i kampsport; både fysisk og mentalt. Kyorugi er en olympisk gren.

Under utvikling…

HoSinSul – Selvforsvar

Prinsippene bak selvforsvars-teknikkene i taekwondo er å kunne forsvare seg selv uten nødvendigvis å påføre opponenten skade.

Under utvikling…

Kyokpa – Brekking

Brekking har tradisjonelt vært brukt for å teste utøveres styrke i teknikkene. I dag er brekking et viktig moment i oppvisninger og gradering.

Under utvikling…

© Copyright Are Simensen - Dojang.no - ressursside for Taekwondo